Johan Hermanussen

Leefbaarheid in alle kernen en de agrarische sector zijn voor mij o.a. belangrijke items waar ik me continu voor inzet, ook met mijn ervaring als raadslid. Dorpsvoorzieningen die de leefbaarheid stimuleren waar we als gemeente zelf invloed op kunnen uitoefenen, moeten we zoveel mogelijk ondersteunen. Dit geldt zowel voor de gemeenschapshuizen (MFA), (basis)scholen, verenigingen, dorpspleinen…

Nel Schuts

Ik vind verschillende onderwerpen belangrijk: zorgen voor sociaal zwakkere burgers; dat agrarische- en andere ondernemers kunnen blijven ondernemen; burgerparticipatie en kernendemocratie; er moet voortgang in de (sociale) woningbouw zijn; bestuurskracht van het college moet op orde zijn; integriteit voor bestuur, raad en politiek; onderwijs met een goede kwaliteit, bijvoorbeeld de bibliotheek in standhouden – ook…

Mariëlla Bastiaans

Burgerparticipatie en kernendemocratie zijn voor mij twee hele belangrijke onderwerpen. Ik heb ervaren in Mill dat een burgerinitiatief politieke processen kan beïnvloeden. De uitdaging hierbij is hoe we voor verbinding gaan zorgen in deze grote en kleurrijke gemeente Land van Cuijk. Elke kern moet ook zijn eigen identiteit kunnen behouden in de nieuwe gemeente. Dat…

Hennie Bongers

Kernendemocratie vind ik een heel belangrijk onderwerp voor de nieuwe gemeente. De kernen en wijken zullen zelf meer zeggenschap moeten krijgen in hun eigen leefomgeving en ook eigen financiële middelen moeten krijgen. De raad moet meer loslaten en dit proces stimuleren, begeleiden en faciliteren. Vanuit mijn werk weet ik welke participatiemogelijkheden er zijn en zie…