Hugo Peek

Voor de nieuwe gemeente vind ik een optimale benutting van de ruimte nodig. Ruimte voor landbouw, natuur & recreatie. Daarbij wel de verrommeling/verpaupering van buitengebied én van bestaande bedrijfsterreinen tegen gaan. Maak het vergunningenbeleid flexibeler voor nieuwe invullingen voor bestaande gebouwen van ondernemingen. Ook mogelijkheden houden voor agrariërs om te ondernemen, land van Cuijk is…

Cor Peters Rit

Vanuit mijn ervaringen in mijn werk en het wonen in Haps zie ik drie aandachtspunten voor de nieuwe gemeente. 1: Laten we de verandering naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk snel accepteren en overgaan tot de uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Met andere woorden ‘’harmoniseer de verschillende dorpsculturen’’ om tot één nieuwe,…