Johan Hermanussen (44 jaar) (Eigenaar Handelskwekerij/agrarisch ondernemer)

Leefbaarheid in alle kernen en de agrarische sector zijn voor mij o.a. belangrijke items waar ik me continu voor inzet, ook met mijn ervaring als raadslid. Dorpsvoorzieningen die de leefbaarheid stimuleren waar we als gemeente zelf invloed op kunnen uitoefenen, moeten we zoveel mogelijk ondersteunen. Dit geldt zowel voor de gemeenschapshuizen (MFA), (basis)scholen, verenigingen, dorpspleinen…

Marc Oudenhoven (ondernemer, Vierlingsbeek)

Basisscholen behouden in de kleine kernen vind ik belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen. Wat daar ook aan bijdraagt is burgerparticipatie, en wat mij betreft krijgen inwoners meer zelfbeschikking in de kernen. Om woningbouw voor starters te bevorderen kan een kortingsregeling ten behoeve van grondverkoop van woningbouwkavels uitkomst bieden. De agrarische sector ligt mij…

Hugo Peek (Haps, werkzaam in agrarische sector)

Voor de nieuwe gemeente vind ik een optimale benutting van de ruimte nodig. Ruimte voor landbouw, natuur & recreatie. Daarbij wel de verrommeling/verpaupering van buitengebied én van bestaande bedrijfsterreinen tegen gaan. Maak het vergunningenbeleid flexibeler voor nieuwe invullingen voor bestaande gebouwen van ondernemingen. Ook mogelijkheden houden voor agrariërs om te ondernemen, land van Cuijk is…

Nel Schuts (Velp)

Ik vind verschillende onderwerpen belangrijk: zorgen voor sociaal zwakkere burgers; dat agrarische- en andere ondernemers kunnen blijven ondernemen; burgerparticipatie en kernendemocratie; er moet voortgang in de (sociale) woningbouw zijn; bestuurskracht van het college moet op orde zijn; integriteit voor bestuur, raad en politiek; onderwijs met een goede kwaliteit, bijvoorbeeld de bibliotheek in standhouden – ook…

Jan van den Braak (Vianen)

Voor mij is de klimaatopgave voor de toekomst de uitdaging voor het Land van Cuijk. Dan denk ik aan: Klimaatbescherming, energietransitie, duurzame mobiliteit, behoud en verbetering van de biodiversiteit, maar ook aan de toekomst van het landelijke gebied. We moeten naar een goede balans tussen landbouw, recreatie en toerisme, natuur en wonen in het landelijke…